DET MAGISKA ORDET ÄR INTE DET DU TROR.

BOKTIPS, FÖRÄLDRATIPS, SKOLAN

Barnen levde sina första år i England. Där lät vi, och alla andra föräldrar, som en skiva som hakat upp sig: “What’s the magic word?”. Syftet var att få välartade barn som kunde säga både thank you och please. I Sverige lät det ungefär på samma vis: “Vad säger man?”. Gärna med en liten uppmanande puff i sidan.

Det här inlägget ska inte alls handla om huruvida sådana uppmaningar är bäst för att få sina barn att uppföra sig och bli tacksamma. Det ska istället handla om ett annat magiskt ord. Det lilla ordet: än. Som till synes kan verka både oförargligt och menlöst. Men det är precis tvärtom. Ett riktigt kraftfullt ord som till och med visar sig höja betyg och självkänsla.

En snabb väldigt förenklad förklaring: Psyokologiprofessorn Carol Dweck har intresserat sig för mindset, det vill säga vilket förhållningssätt och vilka tankar man har om sin situation, om sig själv och om andra människor. Dweck har i sina mångåriga studier fastställt två olika mindset, ett statiskt och ett dynamiskt. Personer med ett statiskt mindset tenderar att undvika utmaningar, döljer misslyckanden och är rädda för att inte verka smarta. De värjer sig för ansträngningar och hamnar lätt i försvarsställning. Medan människor med ett dynamiskt mindset gärna tar sig an utmaningar, vill utvecklas och tar inte misslyckanden så personligt.

I Dwecks studier med skolelver såg hon att barn med ett dynamiskt mindset förbättrade sina betyg, jämfört med barnen med ett statiskt mindset som halkade efter. Men elevernas mindset gick att förändra genom annan typ av feedback. De elever som fick beröm för deras ansträngningar ville ha nya utmaningar, och fortsätta lära sig. Deras resultat blev bättre. Medan elever som fick beröm för sina prestationer, undvek utmaningar och det blev ointressant att lära sig nya saker. Deras resultat på proven blev sämre när de upplevde motgång.

Nu tillbaka till det magiska ordet. Feedback i form av ordet än, från engelskans yet eller snarare not yet, har visat sig skapa ett mer dynamiskt mindset, och därmed ökad självkänsla och större tålamod. Hjärnan är formbar. Istället för att ge elever “icke godkänt” kan de få ett “not yet”. Det vill säga: “Du är inte där än, men du är på gång”. Det ger barnen en känsla av att “Jag är inte bra på detta än, men jag kan bli” eller “Jag försökte, men det gick inte denna gång, men nästa”.

Så nästa gång du ser hopplösheten hos ditt barn och hon muttrar att “det går inte” eller “jag kan inte”, så kan du vända på det till ett “jag ser att du kämpar med det där och att du inte har löst det, än”. Kanske det funkar?

VIll du vet mer? Läs Mindset: The New Psychology of Success, Carol S Dweck

DU KANSKE ÄVEN VILL LÄSA DETTA

OKRÅNGLIGT – 50 TIPS FÖR FÖRÄLDRAR

OKRÅNGLIGT – 50 TIPS FÖR FÖRÄLDRAR

Förr skulle barn fostras att lyda och uppföra sig rekorderligt, annars åkte de på stryk. Sedan blev det lite mer laissez-faire – barnet gavs eget ansvar utan rutiner eller gränser. Efter det började vi curla, så att ingen ska kunna säga att vi inte funnits där för barnen. Men vad är egentligen den sundaste föräldrastilen? En hint: tänk hur en riktigt jäkla bra chef är.

läs mer