ETT TYPSNITT FÖR DYSLEKTIKER. HUR FANTASTISKT?

DYSLEXI, FÖRÄLDRATIPS, SKOLAN

Wow alltså! Tänk att det nu finns ett typsnitt för alla som har utmaningar med dyslexi, eller som får kämpa lite extra med att läsa och skriva. Kanske något för ditt barn eller att sprida vidare till dem som du tror kan vara behjälpta av detta.

Mellan 4-8 procent av befolkningen beräknas ha dyslexi, det vill säga svårigheter att koda av ord vilket ställer till det när man ska läsa och skriva. Två av fyra i min familj har dessa svårigheter (och nej, det handlar inte om att man är obegåvad). Den ene är vuxen och har lärt sig att hantera det bra, men kan fråga om cykel stavas med ck. Till exempel. Den andre familjemedlemmen är tio år och läser och skriver mycket, så är det ju i skolan. Men det är tricksigt. När bokstäverna hoppar. När b lätt tas för ett d. När a blir å för på raden ovanför står ett ord med å. När det går snabbare att gissa ordet än att faktiskt ljuda sig fram, så ordet välkommen kan bli väldigt.

Ett prisbelönt typsnitt av en kille med dyslexi

Föreställ dig nu en holländsk grafisk formgivare som heter Christian Boer och som av en händelse råkar ha dyslexi. Tänk att han som examensprojekt tar fram ett typsnitt som gör läsning lättare för dyslektiker. Vilken stjärna, tänker jag. Och det tycker andra också, eftersom han och typsnittet vunnit flera priser.

Typsnittet som alltså kallas Dyslexie är skapat för att göra det lättare att identfiera och urskilja bokstäverna från varandra. Mellanrummen mellan ord är också större vilket underlättar att orden inte går i varandra.

Teamet bakom detta typsnitt jobbar nu för fullt för att utveckla typsnittet. Det går alltså att med några knapptryck ändra sina webbrowser, sin mail och sina worddokument till detta mer läsbara typsnitt. Och jag kan av egen erfarenhet bara säga Halleluja! För nu är det lättare för mitt barn att läsa och skriva.

Så här funkar typsnittet →

Läs ännu mer och LADDA NER typsnittet här →

 

 

 

 

DU KANSKE ÄVEN VILL LÄSA DETTA

OKRÅNGLIGT – 50 TIPS FÖR FÖRÄLDRAR

OKRÅNGLIGT – 50 TIPS FÖR FÖRÄLDRAR

Förr skulle barn fostras att lyda och uppföra sig rekorderligt, annars åkte de på stryk. Sedan blev det lite mer laissez-faire – barnet gavs eget ansvar utan rutiner eller gränser. Efter det började vi curla, så att ingen ska kunna säga att vi inte funnits där för barnen. Men vad är egentligen den sundaste föräldrastilen? En hint: tänk hur en riktigt jäkla bra chef är.

läs mer