INTEGRITETSPOLICY

FAMILY FLOW och GLOW BY U vet att personlig integritet är viktig för våra kunder, leverantörer och webbplatsbesökare och vårt mål med denna policy är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar dina personuppgifter så att du kan känna dig säker på att vi hanterar dina personuppgifter på ett lagligt och säkert sätt.

PERSONUPPGIFTSANSVARIT

FAMILY FLOW är en registrerad bifirma till GLOW BY U org. nr 7412230265, Alfhemsvägen 14A, 182 62 Djursholm, tel 070-280 26 49 och info@familyflow.se, (”Bolaget”), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och att sker i enlighet med gällande integritetslagstiftning.

Om du har några frågor eller önskar ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta: Ulrika Fallenius på telefonnummer eller e-postadressen ovan.

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer. Men det kan också vara kundnummer, krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter såsom IP-nummer m.m., om de kan kopplas till en fysisk person.

HUR SAMLAR VI UPPGIFTER OM DIG?

Vi samlar in personuppgifter om dig på flera olika sätt. Exempelvis kan det ske när du registrerar dig för att använda en av våra tjänster eller köper något i vår webbshop, alternativt när du varit i kontakt med och visat intresse för FAMILY FLOW eller GLOW BY U.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS OM DIG?

Vi behandlar följande personuppgifter om dig.

Kunder och intressenter
Om du är kund hos oss, behandlar vi följande personuppgifter om dig:
• namn, e-postadress och i vissa fall adress och telefonnummer

Leverantörer
Om du är leverantör till oss, behandlar vi följande personuppgifter om dig:
• namn, e-postadress, adress och telefonnummer
• organisationsnummer/personnummer

VILKA ÄNDAMÅL DINA PERSONUPPGITER BEHANDLAS FÖR

Behandling av dina personuppgifter sker för följande ändamål:
• för att vi ska kunna tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till dig
• för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt gällande lag och förordningar, t.ex. gällande fakturering och redovisning
• för att vi ska kunna kommunicera och skicka marknadsföringsmaterial och annan information om våra tjänster till dig

MARKNADSFÖRING

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att marknadsföra och informera dig om våra tjänster. Du är när som helst välkommen att meddela oss att du inte längre vill motta marknadsföring genom att avregistrera dig från utskicket i aktuellt e-mail/nyhetsbrev.

VILKA SOM KAN KOMMA ATT FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER

Bolagets utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part. I vissa situationer kommer det dock vara nödvändigt, bland annat med de samarbetspartners som bolaget arbetar med för tekniska lösningar, till exempel:

• Leverantörer och IT-leverantörer
Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina personuppgifter vid all sådan hantering. Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter, ett sådant företag är Inspire Me där användare/kunder kan köpa Bolagets webbkurser. Uppgifter Bolaget får från Inspire Me är endast namn och e-postadress, i övrigt hänvisas till Inspire Me. Vi lagrar dessutom personuppgifter genom Mail-tjänsten i iCloud, på WordPress-hemsidor och WooCommerce.

• Betallösningar
Vi använder oss av externa leverantörer för att hantera betalningar. Dessa leverantörer får tillgång till personuppgifter i form av namn, adresser och betalinformation. Denna hantering är nödvändig för att vi ska kunna leverera de tjänster och produkter du har beställt från oss. Vi arbetar för närvarande med Stripe och Paypal.

• Marknadsföringstjänster
Vi använder oss av Mailchimp och Mailgun för att tillhandahålla marknadsföring av våra tjänster och för att kommunicera och interagera med användare under pågående, beställd kurs, e-post. Dessa leverantörer får tillgång till personuppgifter i form av e-postadress och namn.

Vi bedriver även marknadsföring via social media som Facebook och Instagram.

VAR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

All behandling av dina personuppgifter sker inom EU, såvida inte ovan nämnda leverantörer har sitt säte utanför EU.

HUR LÄNGE VI SPARAR DINA UPPGIFTER

Bolaget kommer att behandla dina personuppgifter så länge behandlingen är nödvändig för att uppfylla ändamålen med behandlingen, dock som längst i tio år – såvida du inte meddelar att du önskar dina uppgifter raderade, då raderas dina personuppgifter från våra interna system på en gång.

DINA RÄTTIGHETER

Enligt Dataskyddsförordningen och svensk lag har du följande rättigheter som du kan utkräva av Bolaget.

  • Rätt till tillgång – Du har rätt att, utan ersättning, begära att få en bekräftelse på hur och vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt få en kopia av uppgifterna.
  • Rätt till rättelse och komplettering – Du har rätt att, utan ersättning, begära att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Rättelse ska ske utan onödigt dröjsmål. Du har också rätt att begära att få komplettera ofullständiga uppgifter om dig.
  • Rätt till radering – Du har under vissa omständigheter rätt att begära och få dina personuppgifter raderade. Den rätten gäller dock inte om Bolaget kan visa på vissa särskilt tungt vägande skäl emot radering.
  • Rätt till begränsning av behandling – Du har i vissa situationer rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, till exempel under tid Bolaget utreder om personuppgifterna om dig är felaktiga.
  • Dataportabilitet – Du har rätt att få ut personuppgifter om dig som du har tillhandahållit Bolaget. Du har också rätt att kräva att Bolaget ska underlätta en flytt av dina uppgifter till en annan part.
  • Rätt göra invändningar – Du har i vissa situationer rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter. Den rätten gäller dock inte om Bolaget kan visa på vissa särskilt tungt vägande skäl för att fortsätta behandlingen. När det gäller invänd mot marknadsföring är den rätten absolut.

KAKOR (COOKIES)

På Bolagets webbplats används kakor. Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator och som används för att förbättra din upplevelse på webbplatsen, dess funktionalitet och för att analysera hur den används.

I din webbläsare kan du i inställningarna välja att inte tillåta att webbplatser sparar och läser data i kakor. I webbläsaren kan du även välja att radera tidigare lagrade kakor.

ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITESPOLICY

Vi håller denna integritetspolicy ständigt uppdaterad och uppdateringar i integritetspolicyn kommer att finnas tillgänglig på denna webbsida. Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 2018-05-17.

KLAGOMÅL

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter på ett lagligt och säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

Om du har frågor eller synpunkter gällande vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Ulrika Fallenius på  info@familyflow.se. Anser du att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande lagstiftning kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Läs mer om hur du lämnar klagomål till Datainspektionen.

GÅ EN KURS ONLINE

Nu finns det möjlighet att gå mina uppskattade kurser på nätet. Min unika webbkursen är både personlig, avslappnad, rolig och såklart lärorik. Den är pedagogiskt uppbyggd och lätt att följa. Varje kapitel avslutas med en övning för dig att göra för att lätt och snabbt börja implementera kunskaperna från kursen – för det är ju först när vi börjar göra annorlunda som vi kommer få se förändringar hemma.

Under kursen kommer du att svara på frågor som når mig direkt och som jag skickar personlig feedback på. Du har alltså en alldeles egen coach med dig under hela kursen. Såvitt jag vet finns ingen föräldrakurs som denna. Skulle inte kursen leva upp till dina förväntningar så får du pengarna tillbaka.

DET SENASTE FRÅN BLOGGEN

OKRÅNGLIGT – 50 TIPS FÖR FÖRÄLDRAR

OKRÅNGLIGT – 50 TIPS FÖR FÖRÄLDRAR

Förr skulle barn fostras att lyda och uppföra sig rekorderligt, annars åkte de på stryk. Sedan blev det lite mer laissez-faire – barnet gavs eget ansvar utan rutiner eller gränser. Efter det började vi curla, så att ingen ska kunna säga att vi inte funnits där för barnen. Men vad är egentligen den sundaste föräldrastilen? En hint: tänk hur en riktigt jäkla bra chef är.

läs mer
WEBINARS ATT TITTA PÅ NÄR DET PASSAR DIG

WEBINARS ATT TITTA PÅ NÄR DET PASSAR DIG

Fyra viktiga webinars om barns självkänsla, att skapa en enad front som föräldrar, hantera utbrott och få barnen att lyssna och ta ansvar. Beställ och titta på när det passar dig. Endast 100 kr för en föreläsning, eller 300 kr för alla fyra!

läs mer
EN PYSSLIG SKRIVBOK FÖR BARN

EN PYSSLIG SKRIVBOK FÖR BARN

Om du hade en superkraft, vilken skulle det vara? När händer det att du känner dig orolig och nervös? Den typen av frågor kan ditt barn svara på (tillsammans med dig) i en ny skrivbok för barn. Er relation kommer troligen stärkas och ditt barn kommer känna sig säkrare. Köp idag!

läs mer

NÄR BARNEN STRULAR. OCH DU BLIR TOKIG. HÄR FINNS HJÄLPEN.

Ladda ner denna e-bok helt gratis och lär dig hantera barnens gnäll, tjat & bråk på nolltid. Inte minst kommer du att bli en ännu mer närvarande och förstående förälder – och framförallt lugn.

Fyll i din e-post så kommer boken med vändande mail.

DET SENASTE FRÅN INSTAGRAM

This error message is only visible to WordPress admins
Error: Connected account for the user familyflow.se does not have permission to use this feed type.